Svečana promocija diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli

Rektorica Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Zumreta Kušljugić ima čast pozvati Vas na Svečanu promociju diplomanata  i magistara Univerziteta u Tuzli

PROGRAM PROMOCIJE

10:00 – 12:00

PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTARA
MEDICINSKOG FAKULTETA, FARMACEUTSKOG FAKULTETA, FAKULTETA ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT, FILOZOFSKOG FAKULTETA, PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA I EKONOMSKOG FAKULTETA

12:00 – 14:00

PROMOCIJA DIPLOMANATA I MAGISTARA RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKOG FAKULTETA,
PRAVNOG FAKULTETA, FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE, TEHNOLOŠKOG FAKULTETA,
MAŠINSKOG FAKULTETA I EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG FAKULTETA

Svečana promocija održat će se 30. 06. 2017. godine (petak)

u Univerzitetskoj dvorani, Univerzitetska 6, Tuzla