Plan realizacije nastave

Plan realizacije nastave za nastavnike i saradnike u akademskoj 2020./2021.

Poštovani nastavnici i saradnici plan realizacije nastave u akademskoj 2020./2021. godini možete preuzeti putem sljedećih linkova:

1. Plan realizacije nastave za nastavnike:

Plan realizacije FMF 02

 

2. Plan realizacije nastave za saradnike:

 

3. Plan realizacije nastave za treći ciklus studija

Plan realizacije Doktorski studij FMF

 

Plan realizacije nastave za nastavnike i saradnike u akademskoj 2019./2020.

Poštovani nastavnici i saradnici plan realizacije nastave u akademskoj 2019./2020. godini možete preuzeti putem sljedećih linkova:

1. Plan realizacije nastave za nastavnike:

Izmjena PRN_nastavnici_oktobar_2019

Plan realizacije FMF 01

Plan realizacije FMF 02

Plan realizacije MF 01

Plan realizacije MF 02

Plan realizacije PMF 01

Plan realizacije TF 01

Plan realizacije TF 02

 

2. Plan realizacije nastave za saradnike:

Izmjena PRN_saradnici_oktobar_2019

Plan realizacije FMF_saradnici 01

Plan realizacije FMF_saradnici 02

Plan realizacije MF_saradnici 01

Plan realizacije MF_saradnici 02

Plan realizacije PMF_saradnici 01

Plan realizacije PMF_saradnici 02

Plan realizacije TF_saradnici 01

 

3. Plan realizacije nastave za treći ciklus studija

Plan realizacije Doktorski studij FMF 01

———————————————————————————————————————————————————–

Plan realizacije nastave za nastavnike i saradnike u akademskoj 2018./2019.

Poštovani nastavnici i saradnici plan realizacije nastave u akademskoj 2018./2019. godini možete preuzeti putem sljedećih linkova:

1. Plan realizacije nastave za nastavnike:

Plan realizacije Nastavnici FMF 04

Plan realizacije Nastavnici MF 02

Plan realizacije Nastavnici PMF 02

Plan realizacije Nastavnici TF 02

 

2. Plan realizacije nastave za saradnike:

Plan realizacije FMF_saradnici 05

Plan realizacije MF_saradnici 04

Plan realizacije PMF_saradnici 01

Plan realizacije TF_saradnici 03

 

3. Plan realizacije nastave za treći ciklus studija

Plan realizacije Doktorski studij FMF 02