Promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli

U srijedu, 03.07.2024. godine, upriličena je svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Tuzli. Prisutnima su se obratili rektorica Univerziteta u Tuzli, prof.dr.sci. Nermina Hadžigrahić, ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke prof.dr.sci. Jasna Duraković, kao i ministar obrazovanja i nauke Vlade Tuzlanskog kantona dr.sci. Ahmed Omerović.

Rektorica Hadžigrahić je sa dekanesom Farmaceutskog fakulteta, prof.dr.sci. Adaletom Softić, na čast doktora farmaceutskih nauka promovisala tri kandidatkinje sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, i to:

  • Dr.sci. Enida Karić
  • Dr.sci. Monika Rustemović Čorbić
  • Dr.sci. Alma Salkić