Obavještenje za studente IV godine/imatrikulante

Obavještavaju se studenti IV godine studija i imatrikulanti da se ispit iz predmeta Toksikologija sa analitikom I/Toksikologija sa analitikom (imatrikulanti) zakazan za 08.07.2024. godine u 17:30 sati pomjera za 08.07.2024. godine u 11:00 sati. Ispit će se održati u laboratoriji broj 6 Farmaceutskog fakulteta zbog malog broja prijavljenih studenata.