“Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm” – ERASMUS+ INFO DAN

U sklopu 29. Ljetnog univerziteta u Tuzli, 20.06.2024. godine Farmaceutski fakultet je održao info dan, pri čemu su prezentovane aktivnosti i rezultati Erasmus+ projekta “Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm“. Projekat je realizovan u saradnji sa Farmaceutskim fakultetima svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. 

Prezentaciju su održale prodekanica za naučno-istraživački rad Farmaceutskog fakulteta, prof.dr.sci. Aida Smajlović, te doc.dr.sci. Esmeralda Dautović. Prisutnima se obratila i prodekanica za nastavu i studentska pitanja, prof.dr.sci. Nahida Srabović, koja je ovom prilikom, u ime menadžmenta i nastavnog osoblja Farmaceutskog fakulteta, uručila zahvalnice saradnicima koji su pomogli u realizaciji projekta.

Ovom prigodom, prof.dr.sci. Srabović je našim najboljim studentima uručila priznanja za zapažen uspjeh tokom studija, dok je Komora magistara farmacije FBiH obezbijedila novčane nagrade za studente.