Odbrana doktorske disertacije mr.sci. Alme Salkić

Mr.sci. Alma Salkić, specijalista ispitivanja i kontrole lijekova, 17.05.2024. godine, javno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom: Razvoj i primjena micelarne i hiralne HPLC metode za ispitivanje nečistoća moksifloksacina, pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, docent  izabrana za užu naučnu oblast „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. Dr.sci. Mira Zečević, redovni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Analitika lekova“ na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član;
  3. Dr.sci. Biljana Otašević, redovni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Analitika lekova“ na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli), član.

Doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.