Obavijest o odbrani doktorske disertacije mr sci Alme Salkić

 

UNIVERZITET U TUZLI
S E N A T
Tuzla, 09.04.2024. godine

 

 O B J A V LJ U J E

 

da će mr ph. Alma Salkić, dana 17.05.2024. godine javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom: Razvoj i primjena micelarne i hiralne HPLC metode za ispitivanje nečistoća moksifloksacinapred Komisijom u sastavu:

  1. Dr sci.   Maida Šljivić Husejnović, docent  izabrana za užu naučnu oblast „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, predsjednik,
  2. Dr sci.   Mira Zečević, redovni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Analitika lekova“ na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),član,
  3. Dr sci.   Biljana Otašević, redovni profesor  izabrana za užu naučnu oblast „Analitika lekova“ na  Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Farmaceutska analitika“ na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli),član.

 

Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru I Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 13,00 sati.

 

Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.