Obavještenje za studente IV godine

Vježbe za studente IV godine (grupa T1) iz predmeta Farmakokinetika sa biofarmacijom održat će se u utorak 30.04.2024. u 13h. U petak 03.05.2024. godine isti neće imati vježbe.

Predmetni asistent, dr sci. Enida Karić