Obavijest za studente IV godine

Predavanje iz predmeta Farmakokinetika i biofarmacija planirano za 02.04.2024. će se održati 04.04.2024. u 16 sati u A1 Tehnološkog fakulteta, zbog zdravstvenog stanja nastavnika.

 

Predmetni nastavnik