Obavijest za studente IV godine

Predavanja iz predmeta Farmakokinetika i biofarmacija planirana za 26.03.2024. će se održati 04.04.2024. u 13:30 sati u sali 28 Ekonomskog fakulteta. Razlog pomjeranja su predavanja gostujućeg profesora prof.dr sci. Broze Šarić Kundalić.   Predmetni nastavnik