Obavještenje za studente III i V godine studija – Integrisani I i II ciklus studija

U skladu sa obavezom obavljanja studentske stručne prakse u VI i X semestru, objavljuje se spisak zdravstvenih ustanova sa kojima Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli ima ugovor/sporazum o obavljanju iste.

Spisak zdravstvenih ustanova