Poziv za sudjelovanje na Otvorenim danima Erasmus+ CBHE projekta „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm“

Poštovani,
 
S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo da sudjelujete na Otvorenim danima Erasmus+ CBHE projekta „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina – IQPharm“ koji će se održati u četvrtak, 06. aprila 2023. godine, na Univerzitetu u Sarajevu-Farmaceutskom fakultetu i online putem Microsoft Teams platforme.
Tokom ove jednodnevne sesije, predstavit će se aktivnosti IQPharm projekta i inovacije u području stručne prakse za studente farmacije, kao i perspektive i izazovi u procesu podizanja kvaliteta studija na javnim farmaceutskim fakultetima u Bosni i Hercegovini. Agenda programa s detaljnim informacijama o predavanjima i govornicima nalazi se u prilogu ovog maila.
Program Otvorenih dana Projekta u Sarajevu je zamišljen i kao svojevrstan program besplatne edukacije za mentore studenata za obavljanje studentske stručne prakse u apotekama. Za sve učesnike će biti osiguran elektonski certifikat o učešću, a učešće će dodatno biti bodovano od strane Komore magistara farmacije FBiH i određenih kantonalnih komora.
Svi učesnici obvezni su se registrirati putem linka do 04. aprila 2023. godine. Registracija je besplatna.
Veselimo se Vašem dolasku i aktivnom sudjelovanju na ovom značajnom događaju.
 
S poštovanjem,
 
Organizacijski odbor Otvorenih dana IQPharm projekta