Korigovani raspored predavanja i vježbi za IV godinu

ČETVRTA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

Farmakognozija II

(3/0/2)

 

 

13.30 -16

A1 Kampus

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević.doc.

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija II

(5/0/3)

14.00 – 18.00

Afiteatar FTOS

Dr.sci. Merima Ibišević, doc.

 

 

 

 

 

Farmakologija II

(2/0/2)

 

 

 

 

11.00 – 13.00

A1 Kampus

Dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof.

 

Toksikologija sa analitikom

II

( 2/0/0)

 

 

 

13.00 – 14.30

Sala 4, TF

Dr.sci. Maida Šljivić-Husejnović, docent

 

 

Farmakokinetika i biofarmacija

(2/1/0)

 

 

 

 

13.00 – 15.00

A1 Kampus

Dr.sci. Merima Ibišević, doc.

 

Farmakogenomika

(2/0/0)

izborni

 

 

 

 

8.00 -10.00

A1 Kampus

Dr.aci. Esmeralda Dautović, doc.

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

 

 

ČETVRTA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  VIII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/2023

 

PREDMET

AUDITORNE VJEŽBE   (T)

LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)

FARMAKOLOGIJA   II

(3+0+2)

 

Tarik Bujaković, str.pr.

Sala 3, TF

L1 subota 8 -10.30

L2 subota 10.30 – 12

L3 subota 12 -13.30

L4 subota 13.30 -15

L5 subota 15 – 16.30

L6 subota 16.30 – 18

FARMAKOKINETIKA I BIOFARMACIJA

(2+1+0)

 

Mirza Šrndić, str.pr.

 

Sala 8, TF

T1 subota 8 -9.30 (svake druge sedmice)

T2 subota 9.30-11 (svake druge sedmice)

T3 subota 11 -12.30 (svake druge sedmice)

FARMAKOGNOZIJA II

(3+0+2)

 

Lamija Kolarević, ass.

Lejla Mekić, ass.

 

Laboratorij 7, FRMF

L1 srijeda 10 -12

L2 ponedeljak 10 -12

L3 ponedeljak 8 – 10

L4 četvrtak 10 -12

L5 utorak 16 -18

L6 utorak 18-20

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA  II

(5+0+3)

 

Enida Karić, v.ass.

Mirza Šrndić, str.pr.

 

Laboratorij 11, FRMF

 

L1 utorak 9 -13

L2 srijeda 9 -13

L3 srijeda 15 -21 svake druge sedmice (počev od prve sedmice nastave)

L4 četvrtak  15 -21 svake druge sedmice (počev od prve sedmice nastave)

L5 ponedeljak 9-13

L6 četvrtak 9 – 13