Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku

Univerzitet u Tuzli                                                                                                                                                                                                                                               Farmaceustki fakultet                                                                                                                                                                                                                                                                                             Raspored ispita u aprilskom ispitnom roku u ak.2022/2023. godini
         
I Matematika amfiteatar 1, TF 10.04.2023. 18 – 20
Biologija sa humanom genetikom amfiteatar 1, TF 04.04.2023. 18 – 20
Opća hemija sa stehiometrijom amfiteatar 1, TF 05.04.2023. 18 – 20
Uvod u farmaciju amfiteatar 1, TF 06.04.2023. 18 – 20
Informatika amfiteatar 1, TF 07.04.2023. 18 – 20
Tradicionalna medicina (izborni) A1 Kampus 08.04.2023. 8 – 10
Ćelija kao lijek (izborni) A1 Kampus 08.04.2023. 8 – 10
Okolišna toksikologija (izborni) Lab 6, FRMF 05.04.2023. 18 – 20
Molekularno biohemijske metode u farmaciji (izborni) Lab 6, FRMF 05.04.2023. 18  -20
Anatomija Zavod za anatomiju, MF 03.04.2023. 8 sati
Histologija amfitetar 1, TF 11.04.2023. 18 – 20
Fizika amfiteatar 1, TF 12.04.2023. 18 – 20
Analitička hemija I amfiteatar 1, TF 13.04.2023. 18 – 20
Neorganska hemija amfiteatar 1, TF 14.04.2023. 18 – 20
II Fiziologija amfitetar 1, MF 03.04.2023. 12 sati
Patofiziologija amfitetar 1, MF 07.04.2023. 12 sati
Analitička hemija II sala 4, TF 04.04.2023. 18  -20
Organska hemija I sala 4, TF 05.04.2023. 18 – 20
Organska hemija II sala 4, TF 06.04.2023. 18  -20
Instrumentalna farmaceutska analiza sala 4, TF 10.04.2023. 18  -20
Fizikalna hemija sala 4, TF 11.04.2023. 18  -20
Farmaceutska botanika/Farmaceutska botanika I i II (za obnovu i prenos) sala 4, TF 12.04.2023. 18  -20
Fitofarmacija sala 4, TF 13.04.2023. 18  -20
Kozmetologija (izborni) Lab 6, FRMF 08.04.2023. 10 – 12
Radiofarmaceutici (izborni) Lab 6, FRMF 08.04.2023. 10 – 12
Nomenklatura organskih farmaceutika (Izborni)  Lab 6, FRMF 15.04.2023 10 – 12
Primjena termičke analize u farmaciji (izborni) Lab 6, FRMF 15.04.2023 10 – 12
Fizikalna farmacija sala 4, TF 14.04.2023. 18  -20
III Biohemija/ Biohemija I i II (za obnovu i prenos) A1 Kampus 03.04.2023. 16 – 18
Mikrobiologija A1 Kampus 04.04.2023. 16 – 18
Farmaceutska hemija I A1 Kampus 05.04.2023. 18  -20
Analiza i kontrola lijekova I  A1 Kampus 06.04.2023. 16 – 18
Proteomika A1 Kampus 10.04.2023. 16 – 18
Analiza i kontrola lijekova II  A1 Kampus 11.04.2023. 16 – 18
Farmaceuska hemija II A1 Kampus 12.04.2023. 18  -20
Dizajn i modeliranje lijekova (izborni) Lab 6, FRMF 08.04.2023. 12-14
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji (izborni) Lab 11, FRMF 08.04.2023. 12-14
Bromatologija A1 Kampus 15.04.2023 8 – 10
IV Farmakognozija I A1 Kampus 03.04.2023. 18  -20
Farmaceutska tehnologija I A1 Kampus 04.04.2023. 18  -20
Farmaceutska tehnologija II A1 Kampus 06.04.2023. 18  -20
Farmakologija I A1 Kampus 08.04.2023. 14 – 16
Toksikologija sa analitikom II A1 Kampus 10.04.2023. 18 -20
Toksikologija sa analitikom I/Toksikologija sa analitikom (za obnovu i prenos) A1 Kampus 11.04.2023. 18 -20
Farmakokinetika sa biofarmacijom A1 Kampus 05.04.2023. 18  -20
Farmakognozija II A1 Kampus 12.04.2023. 18  -20
Farmakologija II A1 Kampus 15.04.2023 14 – 16
Fitoterapija (izborni) Lab 11, FRMF 07.04.2023. 16 – 18
Biohemija raka (izborni) Lab 11, FRMF 07.04.2023. 16 – 18
V Metodologija istraživanja sa biostatostikom A1 Kampus 10.04.2023. 16 – 18
Farmaceutska biotehnologija A1 Kampus 04.04.2023. 18  -20
Farmaceutska etika i zakonodavstvo A1 Kampus 11.04.2023. 18  -20
Biohemija lijekova A1 Kampus 15.04.2023 8 -10
Imunohemija sa osnovama imunologije A1 Kampus 06.04.2023. 18 – 20
Klinička biohemija A1 Kampus 03.04.2023. 16 – 18
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika  Kabinet nastavnika, Dekanat FRMF 05.04.2023. 10-12
Farmaceutska njega A1 Kampus 08.04.2023. 16 – 18
Klinička farmacija sala 4, TF 07.04.2023. 18  -20