Obavještenje za ispit iz Farmaceutske botanike i Fitofarmacije

Ispit iz Farmaceutske botanike održaće se 02.02. 2023. godine od 08 sati kod prof. Sanide Bektić, a od 11 sati kod doc. Ermine Cilović Kozarević, u zgradi TF-a.

Ispit iz Fitofarmacije kod doc. Ermine C.K. takođe će se održati u istom terminu (02.02.2023, u 11 sati na fakultetu).

Predmetni nastavnik.