Obavještenje za studente III ciklusa studija

Predavanje iz predmeta Metodologija naučno-istraživačkog rada kod doc. Merime Ibišević održaće se u subotu, 21.01.2023. godine sa početkom u 10:00 sati u Sali 1 TF, a predavanje iz Farmaceutske hemije i Farmakognozije kod doc. Ermine Cilović Kozarević će se održati isto u subotu, 21.01.2023 u Sali 1 TF.