ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija Akademska 2022/2023

ISPITNI TERMINI- III Ciklus studija

Akademska 2022/2023

Napomena: Prije izlaska na ispit, student III ciklusa studija je dužan prijaviti se kod odgovornog predmetnog nastavnika.

 

Predmet

Odgovorni nastavnik Januarsko-februarski I Januarsko-februarski II
Ispitni termin od 13.02.-25.02.2023. Ispitni termin od 06.03.-18.03.2023.
Metodologija naučno-istraživačkog rada

dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof.

16.02.2023. u 17 hdekanat Farmaceutskog fakulteta 09.03.2023. u 17 h dekanat Farmaceutskog fakulteta
Farmaceutska hemija i farmakognozija dr sci. Ermina Cilović Kozarević, doc. 23.02.2023. u 17 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta 16.03.2023. u 17 h prostor UNO Farmakognozija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Klinička farmacija i farmaceutska njega

dr sci. Mensura Aščerić, red. prof.

20.02.2023. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta 13.03.2023. u 17 h Zavod za farmakologiju Medicinskog fakulteta
Farmaceutska tehnologija i biofarmacija

dr sci. Merima Ibišević, doc.

13.02.2023. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta 06.03.2023. u 17 h prostor UNO Farmaceutska tehnologija u zgradi Farmaceutskog fakulteta
Biohemija u

farmaciji

dr sci. Adaleta Softić, vanr. prof. 22.02.2023. u 17 h   dekanat Farmaceutskog fakulteta 15.03.2023. u 17 h dekanat Farmaceutskog fakulteta
Farmaceutska biotehnologija

(izborni)

dr sci. Aida Smajlović, red. prof. 17.02.2023. u 17 h   dekanat Farmaceutskog fakulteta 10.03.2023. u 17 h dekanat Farmaceutskog fakulteta
Analitičke metode u farmaciji

(izborni)

dr sci. Maida Šljivić Husejnović, doc. 18.02.2023. u 10 h prostor UNO Farmaceutska analitika u zgradi Farmaceutskog fakulteta 10.03.2023. u 10 h prostor UNO Farmaceutska analitika u zgradi Farmaceutskog fakulteta