Obavještenje za studente III Ciklusa studija

Obavještavaju se studenti III Ciklusa studija da je došlo do promjene u terminima održavanja predavanja planiranih za subotu 10.10.2022. godine. 

Novi termini predavanja su:

  • 09:30 – 11.45 – Modul Farmaceutska hemija i farmakognozija – dr sci. Ermina Cilović – Kozarević, docent
  • 12:00 – 14:15 – Modul Metodologija naučno istraživačkog rada – dr sci, Mirza Dedić, docent,
  • 14:30 – 16:00 Modul Metodologija naučno istraživačkog rada – dr sci. Ermina Cilović – Kozarević, docent

Predavanja će se održati u Sali 8 TF.

Voditelj III ciklusa studija

dr. sci. Maida Šljivić- Husejnović, docent