Raspored ispita u III septembarskom ispitnom roku u ak.2021/2022. godini

Univerzitet u Tuzli

Farmaceustki fakultet

Raspored ispita u III septembarskom ispitnom roku u ak.2021/2022. godini

Godina Predmet Sala I ispitni rok vrijeme
I Matematika A1, Kampus 27.09.2022. 8 – 9.30
Biologija sa humanom genetikom A1, Kampus 29.09.2022. 8 – 9.30
Opća hemija sa stehiometrijom A1, Kampus 28.09.2022. 8 – 9.30
Informatika Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Okolišna toksikologija Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Nauka o prehrani Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Molekularno biohemijske metode u farmaciji Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Anatomija Zavod za anatomiju, MF 26.09.2022. 8 sati                           (javiti se na Zavod  radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Histologija A1, Kampus 29.09.2022. 9.30 – 11
Fizika A1, Kampus 30.9.2022. 8 -9.30
Analitička hemija I A1, Kampus 28.09.2022. 9.30-11
Neorganska hemija A1, Kampus 27.09.2022. 9.30 – 11
II Fiziologija A1, Kampus 29.09.2022. 11 – 13
Patofiziologija A1, Kampus 28.09.2022. 11 – 13
Analitička hemija II A1, Kampus 26.09.2022. 8 -9.30
Organska hemija I A1, Kampus 27.09.2022. 11 – 13
Organska hemija II A1, Kampus 29.09.2022. 13 – 15
Instrumentalna farmaceutska analiza A1, Kampus 30.09.2022. 16 – 18
Fizikalna hemija A1, Kampus 26.09.2022. 9.30 – 11
Farmaceutska botanika/Farmaceutska botanika I i II (za obnovu i prenos) A1, Kampus 28.09.2022. 13 – 16
Fitofarmacija A1, Kampus 27.09.2022. 13 – 15
Izolacija prirodnih ljekovitih supstanci Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Kozmetologija Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Nomenklatura organskih farmaceutika Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10  sati                           (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Fizikalna farmacija A1, Kampus 26.09.2022. 11 – 13
III Biohemija/ Biohemija I i II (za obnovu i prenos) A1, Kampus 28.09.2022. 15 – 17
Mikrobiologija A1, Kampus 26.09.2022. 15- 16.30
Farmaceutska hemija I A1, Kampus 26.09.2022. 13 – 15
Analiza i kontrola lijekova I A1, Kampus 26.09.2022. 16.30 – 18
Proteomika Sala 1, TF 30.09.2022. 8 – 10
Analiza i kontrola lijekova II A1, Kampus 27.09.2022. 16 – 18.30
Farmaceuska hemija II A1, Kampus 01.10.2022. 9 -11
Dizajn i modeliranje lijekova Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10 sati (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji Kabinet nastavnika 26.09.2022. 11 sati (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Bromatologija A1, Kampus 29.09.2022. 15 – 16.30
IV Farmakognozija I Amfiteatar, FTOS 27.09.2022. 14 – 15.30
Farmaceutska tehnologija I A1, Kampus 30.09.2022. 11 – 13
Farmaceutska tehnologija II A1, Kampus 01.10.2022. 11 – 13
Farmakologija I Amfiteatar, FTOS 27.09.2022. 14 – 15.30
Toksikologija sa analitikom I/Toksikologija sa analitikom (za obnovu i prenos) A1, Kampus 29.09.2022. 16.30 – 18
Toksikologija sa analitikom II A1, Kampus 28.09.2022. 17 – 19
Farmakokinetika sa biofarmacijom A1, Kampus 30.09.2022. 13 – 15
Farmakognozija II Amfiteatar, FTOS 28.09.2022. 14- 15.30
Farmakologija II Amfiteatar, FTOS 29.09.2022. 14 – 15.30
Fitoterapija Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10 sati (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
Biohemija raka Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10 sati (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)
V Metodologija istraživanja sa biostatostikom Sala 1, TF 30.09.2022. 8 – 10
Farmaceutska biotehnologija Sala 1, TF 30.09.2022. 8 – 10
Farmaceutska etika i zakonodavstvo
Biohemija lijekova Laboratorij za Biohemiju, MF 29.09.2022. 10 sati
Imunohemija sa osnovama imunologije Laboratorij za Biohemiju, MF 28.09.2022. 10 sati
Klinička biohemija II Laboratorij za Biohemiju, MF 27.09.2022. 10 sati
Klinička farmacija i farmaceutska njega
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika Kabinet nastavnika 26.09.2022. 10 sati (javiti se nastavniku radi utvrđivanja tačnog rasporeda polaganja)