Koknurs za upis studenata na III ciklus studija otvoren je još 7 dana

Napominjemo kandidate za upis na III ciklus studija na Farmaceutskom fakultetu da je uz prijavu na konkurs kandidat uz ostale dokumente tražene Konkursom  dužan priložiti i orginal ili ovjerenu kopiju uvjerenja o poznavanju engleskog jezika.

Prijava na Konkurs je otvorena do 30.09.2022. godine.

https://unitz.ba/wp-content/uploads/2022/06/KONKURS_ZA_UPIS_III_CIKLUS_STUDIJA_AK_2022_23_GOD_20_06_2022.pdf