Obavještenje za studente

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 18.02.2022. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

 

                                                                              O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Aldijana Mahmutović Milićević javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

„Ispitivanje adherencije na terapiju metforminom kod pacijenata oboljelih od dijabetes melitusa tipa 2“

u petak  25.02.2022. godine u Sali za sjednice (dekanat) Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa početkom u 10 sati.

pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sci. Maida Šljivić Husejnović, docent, uža naučna oblast „ Farmaceutska analitika“ Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
  2. dr. sci. Lana Lekić, vanredni profesor, uža naučna oblast „ Farmakologija u zdravstvenoj njezi“ Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Klinička farmacija“), član;
  3. dr. sci. Tijana Kovačević, docent, uža naučna oblast „ Farmakokinetika i klinička farmacija“ Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci (ekvivalentno užoj naučnoj oblasti „Klinička farmacija“), član.

 

Pristup javnosti je slobodan.