Održana Svečana promocija doktora/ica nauka Univerziteta u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli 15. decembra je  održana Svečana promocija 21 doktora/ica nauka od kojih je 19 bilo prisutno na promociji u Amfiteatru A2 Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. 

Prisutnima se obratila Rektorica Univerziteta u Tuzli  prof.dr. Nermina Hadžigrahić i Ministar za obrazovanje i nauku u Vladi Tuzlanskog kantona prof.dr. Elvis Baraković.

Farmaceutski fakultet je promovirao 5 doktora/ica nauka i to:

doktorica farmaceutskih nauka/znanosti Alma Mujkić, 

doktorica farmaceutskih nauka/znanosti Emina Karahmet,

doktorica farmaceutskih nauka/znanosti Amra Džambić,

doktor farmaceutskih nauka/znanosti Dino Crknić,

doktorica farmaceutskih nauka/znanosti Jasna Džananović Jaganjac.