RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „BIOHEMIJA U FARMACIJI“ U AKADEMSKOJ 2021/22. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „BIOHEMIJA U FARMACIJI“ U AKADEMSKOJ 2021/22. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

(2/0/0)

NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME
Dr.sc.Aida Smajlović, vanr.prof. 4,5 06.11.’21. u 9:30 h
Dr.sc. Adaleta Softić, vanr.prof. 3,75 13.11.’21. u 9 h
Dr.sc.Nahida Srabović, vanr.prof. 3,75 20.11.’21. u 10 h
Dr.sc.Esmeralda Dautović, doc. 3,75 24.11.’21. u 16 h
Dr.sc. Adriana Leonardi, doc 3,75 20.12.’21. u 18 h
Dr.sc. Radivoj Jadrić, vanred. prof. 3 29.01.’22. u 12 h
Dr.sc. Sanin Haverić, vanred.prof. 3,75 05.02.’22. u 12 h
Dr.sc. Zlata Mujagić red.prof. 3,75 04.02.’22. u 16:30 h

Napomena: Predavanja će se prema rasporedu održavati uživo u učionici 60 na Tehnološkom fakultetu. U slučaju izmjena termina ili lokacije održavanja predavanja studenti će biti blagovremeno obaviješteni.