Raspored predavanja VII semestar ak. 2021/22. – IV godina studija

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

IV GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA VII SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

PREDMET

Nastavnik

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FARMAKOGNOZIJA I

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

3/0/3

8 – 11

A1 Kampus

 
FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I

Dr.sci. Merima Ibišević, doc.

4/0/3

 

9 – 13

A1 Kampus

FARMAKOLOGIJA I

Dr.sci. Mensura Aščerić, red.prof.

3/0/2

11 – 14

A1 Kampus

 
TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM I

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

3/0/2

11-14

A1 Kampus

 
Fitoterapija (izborni)

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

2/0/0

11 – 12.30

A1 Kampus

 
BIOHEMIJA RAKA

(izborni)

Dr.sci.Adaleta Softić,vanr.prof.

Dr.sci. Zlata Mujagić, red.prof.

2/0/0

14 – 15.30

A1 Kampus

 

 

ČETVRTA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VII  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

 

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMAKOLOGIJA I3/0/2 Petak

12-13 L1 Mirza Mukinović

13-14 L2 Mirza Mukinović

14-15 L3 Mirza Mukinović

15-16 L4 Mirza Mukinović

16-17 L5 Mirza Mukinović

17-18 L6 Mirza Mukinović

FARMAKOGNOZIJA I3/0/3 Laboratorij 7 FRMF

Ponedeljak 13.30 -16 L1 Jasna Hukić

Ponedeljak 16.30 -19 L2 Azra Osmanović

Utorak 8 – 10.30 L3 Nina Delić

Utorak 13.30 – 16 L4 Jasna Hukić

Srijeda 16.30 – 19 L5 Azra Osmanović

Petak 8 – 10.30 L6 Nina Delić

FARMACEUTSKA TEHNOLOGIJA I4/0/3 Utorak 9.30 – 12.30 L1 Lab 11

Utorak 13 – 16 L2 Lab 11

Srijeda 12- 15 L3 Lab 11

Četvrtak 12 -15 L4 Lab 11

Ponedeljak 13 – 15 L5 Lab lab 11

Utorak 9.30-12.30  L6 Lab 11

L1, L3, L5 Merima Ibišević

L2, L4, L6 Enida Karić

TOKSIKOLOGIJA SA ANALITIKOM3/0/2 Laboratorij 6 FRMF

Ponedeljak 8 – 9.30 L1 Mediha Hodžić

Srijeda 8 – 9.30 L2 Nermina Hadžić

Utorak 13 – 14.30 L3 Nermina Hadžić

Petak 8 – 9.30 L4 Mediha Hodžić

Petak  10- 11.30 L5 Mediha Hodžić

Utorak 15 – 16.30 L6 Nermina Hadžić