Raspored predavanja V semestar ak. 2021/22. – III godina studija

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

III GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

 

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MIKROBIOLOGIJA

Dr.sci.Fatima Numanović, red.prof.

Dr.sci. Nijaz Tihić, vanr.prof.

Dr.sci. Merima gegić, doc.

3/0/2

      8 – 11

A1 Kampus

   
BIOHEMIJA

Dr.sci.Zlata Mujagić, red.prof.

Dr.sci.Nahida Srabović, vanr.prof.

Dr.sci. Esmeralda Dautović, doc.

5/0/3

11-13

A1 Kampus

    13 – 16

A1 Kampus

   
FARMACEUTSKA HEMIJA I

Dr.sci. Miralem Smajić, doc.

4/0/4

16 – 20

A1 Kampus

         
ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, doc.

2/0/2

13 – 14.30

A1 Kampus

         
PRIMJENA POLIMERNIH MATERIJALA U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci.Merima Ibišević, doc.

2/0/0

14.30 – 16

A1 Kampus

         
DIZAJN I MODELIRANJE LIJEKOVA (izborni)

Dr.sci. Miralem Smajić, doc.

Dr.sci. Majda Srabović, vanr.prof.

Melita Huremović, vanr.prof.

2/0/0

  16.30-18

Amfiteatar

FTOS

       

 

 

 

TREĆA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  V  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2021/22

PREDMET(Fond sati: P+AV+LV) AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
MIKROBIOLOGIJA30/2 Labopratorij 7 FRMF

Subota 8-20

L1 Subota Selma Vugić, TF učionica 4

L2 Subota Selma Vugić TF učionica 4

L3 Subota Selma Vugić TF učionica 4

L4 Ponedjeljak  17-18:30 Dijana Hasić

L5 Ponedjeljak  19-20:30 Dijana Hasić

L6 Utorak 17-18:30 Dijana Hasić

L7 Srijeda 20-21:30 Dijana Hasić

L8 Omerdić Nermina

L9 Omerdić Nermina

BIOHEMIJA5/0/3 Laboratorij za biohemiju MF

Srijeda 8-9.30 L1 Jasna Rahimić

Srijeda 9.30-11 L2 Esmeralda Dautović

Srijeda 11-12.30 L3 Esmeralda Dautović

Srijeda 12.30-14 L4 Esmeralda Dautović

Srijeda 14- 15.30 L5 Esmeralda Dautović

Subota 9 – 10.30 L6 Nedim Begić

Subota 10.30-12 L7 Nedim Begić

Subota 12 – 13.30 L8 Alma Mujkić

Subota 13.30 – 15 L9 Alma Mujkić

 

 

FARMACEUTSKA HEMIJA I4/0/4 Laboratorij 8 FRMF

Petak 16-18 L1 Admira Dervišević

Ponedeljak 12 -15 L2 Amra Džambić

Ponedeljka 16-18.30 L3 Miralem Smajić

Utorak 17.30 – 20 L4 Admira Dervišević

Srijeda 8.30 – 11.30 L5 Amra Džambić

Srijeda 12 – 15 L6 Amra Džambić

Ponedeljak 8.30 – 11.30 L7 Amra Džambić

Petak 18 – 20 L8 Admira Dervišević

Utorak 8.30 – 11.30 Amra Džambić

 

ANALIZA I KONTROLA LIJEKOVA I2/0/2 Četvrtak 8 -9.30 L1 Halida Mahmutbegović

Ponedeljak 15-16.30 L2 Naida Hasić

Četvrtak 10.30 – 11 L3 Halida Mahmutbegović

Četvrtak 11- 12.30 L4 Halida Mahmutbegović

Utorak 17.30-19 L5 Naida Hasić

Petak 16-17.30 L6 Semir Mujezinović

Četvrtak 14.30 – 16 L7 Naida Hasić

Ponedeljak 16.30 – 18 L8 S. Mujezinović

Ponedeljak 18-19.30 L9 S. Mujezinović