Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli uzeo učešće u uvodnom simpozijumu “Farmacija budućnosti u Bosni i Hercegovini” u okviru Erasmus+ projekta

U periodu od 8.-10. jula 2021. godine u Sarajevu  održan je uvodni simpozijum “Farmacija budućnosti u Bosni i Hercegovini” a koji se realizira se u okviru Erasmus+ projekta za podizanje kvaliteta u visokom obrazovanju pod nazivom „Innovating quality assessment tools for pharmacy studies in Bosnia and Herzegovina” (IQPharm).
Prvi put javni farmaceutski fakulteti u Bosni i Hercegovini zajedno su opredjeljeni za napredak i promjene kroz učešće u jedinstvenom europskom projektu koji ima za cilj unaprjeđenje studija farmacije. Kroz interaktivni simpozij i dijalog između predavača i učesnika unaprijedimo i podignimo kvalitet studijskih programa farmacije u BiH.
Nastavnici i saradnici  Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su uzeli aktivno učešće u simpozijumu te su imali priliku da poslušaju predavanja eminentnih predavača iz regiona kao i Europske unije. Učestvovali su u organizaciji i realizaciji simpozijuma. Takođe su u svojstvu moderatora i pomoćnih moderatora učestvovali u realizaciji World Cafe radionice, te su imali priliku da učestvuju u OSCE i KREF radionicama.
        
Učešće su uzeli i studenti Farmaceutskog fakulteta koji su takođe bili aktivni učesnici simpozijuma. U radionici koja govori o studentskom aktivizmu i poduzetništvu uzela je učešće i kolegica sa 5. godine studija Semra Sukanović koja je govorila o svojim iskustvima i pokretanju vlastitog biznisa a sve u cilju motivisanja studenta da se odluče za sličan korak i podijelila je svoju svoju ZEN priču.