Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli uzeo učešće u uvodnom simpozijumu “Farmacija budućnosti u Bosni i Hercegovini” u okviru Erasmus+ projekta

U periodu od 8.-10. jula 2021. godine u Sarajevu  održan je uvodni simpozijum “Farmacija budućnosti u Bosni i Hercegovini” a koji se realizira se u okviru Erasmus+ projekta za podizanje kvaliteta u visokom obrazovanju pod nazivom „Innovating quality assessment tools for Detaljnije …

KONAČNA RANG LISTA za upis studenata u prvu godinu integrisanog prvog i drugog ciklusa studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – PRVI UPISNI ROK

  UNIVERZITET U TUZLI Farmaceutski fakultet Broj: 02/13-3476-1/21 Tuzla, 13.07.2021. godine   Na osnovu člana 125. stav (1) tačka o) Statuta Univerziteta u Tuzli Naučno-nastavno vijeće Farmaceutskog fakulteta na sjednici održanoj 13.07.2021.godine KONAČNA RANG LISTA za upis studenata u prvu Detaljnije …