Obavještenje o online anketiranju studenata

Na Farmaceutskom fakultetu, kao i drugim fakultetima Univerziteta u Tuzli, sprovest će se online anketiranje studenata u periodu od 31.05. do 04.06. Studenti su dužni popuniti anketu korištenjem G-Suit for Education platforme. Anketa je anonimna.