Alumni Farmaceutskog fakulteta – Azema Šehović

Azema Šehović rođena je 30.09.1986. godine u Zavidovićima. Farmaceutski fakultet u Univerziteta u Tuzli je upisala 2004/05, a diplomirala je 2010. godine. Praksu i prve korake kao magistra farmacije napravila je u PZU Pharmacom. Par mjeseci poslije dobija unapređenje kao direktor iste ustanove gdje je radila naredne 4. godine.

U januaru 2015. godine dobija priliku da svoj privatni život i profersionalni angažman nastavi izvan granica Bosne i Hercegovine. Tada se seli u Švedsku, gdje u martu iste godine dobija prvi posao kao farmaceutski tehničar. Nostrifikaciji diplome magistre farmacije prethodilo je učenje švedskog jezika, te polaganje određenih ispita na Farmaceutskom fakultetu pri Uppsala Univesitetu.

Ponosna je na činjenicu da je brzo savladala strani jezik i da se brzo prilagodila novom sistemu u stranoj državi. U decembru 2016. godine završava polaganje svih ispita i nostrifikuje diplomu, te potom počinje sa radom kao magistar farmacije u Kronans Apotek, jedan od vodećih lanaca u Švedskoj sa 325 apoteka i vise od 2600 uposlenih. Nakon 6 mjeseci rada postaje šef apoteke gdje radi i danas.

Godine 2019. nominovana je i izabrana kao jedna od 22 mlade šefice u Jönköping pokrajini.