Aprilski ispitni rok – V godina studija Akademska 2020/21

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 30.03.2021.

 

ISPITNI TERMINI – V GODINA STUDIJA

 

Akademska godina 2020/2021

 

PREDMET Aprilski ispitni rok
Klinička biohemija II Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Farmaceutska biotehnologija 17.04.2021.

8 – 10.30

A3 Kampus

Farmaceutska etika i zakonodavstvo 10.04.2021.

12.30 – 14

A1 Kampus

Klinička farmacija i farmaceutska njega 10.04.2021.

11 – 12.30

A1 Kampus

Biohemija lijekova Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Metodologija istraživanja sa biostatistikom 17.04.2021.

11 -12.30

A3 Kampus

Imunohemija sa osnovama imunologije 10.04.2021.

8 – 10.30

A1 Kampus

Farmaceutski menadžment Po dogovoru (obzirom na mali broj prijavljenih studenata
Kontrola kvaliteta biofarmaceutika

Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita