Aprilski ispitni rok – IV godina studija Akademska 2020/21

Univerzitet u Tuzli

Farmaceutski fakultet

Tuzla, 30.03.2021.

ISPITNI TERMINI – IV GODINA STUDIJA

Akademska godina 2020/2021

 

(studenti koji prvi put slušaju nastavu 2020/2021, obnova, prenijeti ispiti u narednu godinu studija)

 

PREDMET Aprilski ispitni rok
Farmakognozija  I 14.04.2021.

13.30 -17.30

FTOS

Farmaceutska tehnologija  I 17.04.2021.

8 – 13.30

A1 Kampus

Farmaceutska tehnologija II 17.04.2021.

14 – 15.30

A1 Kampus

Farmakologija  I 16.04.2021.

14- 16

A1 Kampus

Toksikologija sa analitikom 16.04.2021.

13.30 – 17.30

FTOS

Biohemija nastanka i razvoja raka Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita
Farmakognozija  II 07.04.2021.

13.30 – 17.30

FTOS

Farmakologija  II 15.04.2021.

13.30 – 17.30

FTOS

Farmakokinetika i

biofarmacija

Javiti se predmetnom nastavniku 05.04. 2021. radi utvrđivanja rasporeda polaganja ispita