Alumni Farmaceutskog fakulteta – Milica Stajić Savić

Mr. ph. Milica Stajić Savić rođena je 4. maja 1994. u Doboju. Osnovnu školu završila je u Šamcu.

Godine 2009. upisuje gimnaziju JU SŠC „Nikola Tesla“ u Šamcu, koju 2013. godine završava odličnim uspjehom.

Dalje školovanje nastavlja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje 22. juna 2018. godine stiče zvanje magistar farmacije, odbranom diplomskog rada na temu „Savremeni pristup u terapiji parkinsonizma i drugih poremećaja pokreta“, ocjenom 10. Prosječna ocjena za vrijeme studiranja bila je 9,275.

Pripravnički staž odrađuje u apoteci „Dom zdravlja“ u Odžaku, gdje nakon položenog stručnog ispita i sticanja licence za samostalan rad, dobija zaposlenje.
         

Govori engleski i njemački jezik.