Raspored predavanja II godina – IV semestar akademske 2019/20

FARMACEUTSKI FAKULTET

DRUGA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

 

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ORGANSKA HEMIJA II

3/0/2

 

      14-16.30

A1, TF

Dr.sc.Zahida Ademović,vanr.prof.

   
FIZIKALNA FARMACIJA

2/0/2

 

  14-16

A1, TF

Dr.sc. Amra Odobašić, red.prof.

       
PATOFIZIOLOGIJA

3/0/3

 

    10.30-12

A1 MF

Dr.sc.Selmira Brkić, red.prof.

     
FARMACEUTSKA BOTANIKA

3/0/2

 

    14-16.30

A2 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević, doc.

Dr.sc.Sanida Bektić, vanr.prof.

     
FITOFARMACIJA

2/0/0

 

    8-10, A3 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević

     
Izborni predmet:

KOZMETOLOGIJA

2/0/0

 

 

        12-13.30

A3 Kampus

Dr.sc.Saša Pilipović, vanr.prof.

Dr.sc.Nermina Hadzigrahić, red.prof.

Dr.sc.Emir Suljagić, vanr.prof.

Dr.sc.Eldina Malkić Salihbegović

 
Izborni predmet:

IZOLACIJA PRIRODNIH LJEKOVITIH SUPSTANCI

2/0/0

 

 

        12-13.30

A1 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević, doc.

 
Izborni predmet:

RADIOFARMACEUTICI

2/0/0

 

        12-13.30

A2 Kampus

Dr.sc.Feriz Adrović, red.prof.

 

 

 


DRUGA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA II

(3 0 2)

   
FIZIKALNA FARMACIJA

(2 0 2)

   
PATOFIZIOLOGIJA

(2 0 2)

   
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

(3 0 2)

   
FARMACEUTSKA BOTANIKA II

(2 0 3)