Raspored predavanja II godina – IV semestar akademske 2019/20

FARMACEUTSKI FAKULTET

DRUGA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

 

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK  UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ORGANSKA HEMIJA II

3/0/2

 

      14-16.30

A1, TF

Dr.sc.Zahida Ademović,vanr.prof.

   
FIZIKALNA FARMACIJA

2/0/2

 

  14-16

A1, TF

Dr.sc. Amra Odobašić, red.prof.

       
PATOFIZIOLOGIJA

3/0/3

 

    10.30-12

A1 MF

Dr.sc.Selmira Brkić, red.prof.

     
FARMACEUTSKA BOTANIKA

3/0/2

 

    14-16.30

A2 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević, doc.

Dr.sc.Sanida Bektić, vanr.prof.

     
FITOFARMACIJA

2/0/0

 

    8-10, A3 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević

     
Izborni predmet:

KOZMETOLOGIJA

2/0/0

 

 

        12-13.30

A3 Kampus

Dr.sc.Saša Pilipović, vanr.prof.

Dr.sc.Nermina Hadzigrahić, red.prof.

Dr.sc.Emir Suljagić, vanr.prof.

Dr.sc.Eldina Malkić Salihbegović

 
Izborni predmet:

IZOLACIJA PRIRODNIH LJEKOVITIH SUPSTANCI

2/0/0

 

 

        12-13.30

A1 Kampus

Dr.sc.Ermina Cilović Kozarević, doc.

 
Izborni predmet:

RADIOFARMACEUTICI

2/0/0

 

        12-13.30

A2 Kampus

Dr.sc.Feriz Adrović, red.prof.

 

 

 


DRUGA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  IV  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2019/20

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA II

(3 0 2)

  Laboratorij za organsku hemiju, TF

L1 Utorak 10-12

L2 Utorak 12- 14

L3 Četvrtak 12-14

L4 Četvrtak 10 -12

L5 Četvrtak 8-10

 

Emir Horozić, v.ass.

FIZIKALNA FARMACIJA

(2 0 2)

  Laboratorij za Fizikalnu hemiju, TF

L1 Ponedeljak 13 – 15

L2 Ponedeljak 15- 17

L3 Ponedeljak 17- 19

L4 Četvrtak 8-10

L5 Četvrtak 12-14

 

Melisa Ahmetović, ass.

Adem Dautbašić, str.pr.

Almedin Mujanović, str.pr.

PATOFIZIOLOGIJA

(3 0 3)

  Laboratorij za Fiziologiju, MF

L1, L2 Srijeda 13- 15.25

L3 Srijeda 15.25- 17.50

L4, L5 Srijeda 17.50- 20.15

 

Azra Hamzić Čitabović, str.pr.

Dženita Mešić Ahmetbašić, str.pr.

FARMACEUTSKA BOTANIKA

(3 0 2)

  Laboratorij 49, TF

L1 Srijeda 16.30 – 18

L2 Petak 14 – 15.30

L3 Srijeda 18 – 19.30

L4 Petak 15.30 – 17

L5 Petak 17 – 18.30

 

Elvisa Mujanović, ass (3 grupe)

Azra Osmanović, str.pr. (2 grupe)