Raspored predavanja I godina – II semestar akademske 2019/20

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRVA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKE 2019/2020

 

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
FIZIKA

3/0/1

 

    13-15.15

A3 Kampus

dr.sc.Feriz Adrović, red.prof.

     
HISTOLOGIJA

2/0/1

 

    8-10, A1, MF

Dr.sc.Melisa Lelić, doc,

Dr.sc.Suada Ramić, vanr.prof.

Dr.sc.Sergije Marković, vanr.prof.

     
ANATOMIJA

2/0/0

 

        8-10, A 1, MF

Dr.sc.Jasmin delić, red.prof.

Dr.sc. Eldar Isaković, red.prof.

Dr.sc.Admedina Savković, red.prof.

 
ANALITIČKA HEMIJA I

4/2/3

15-18, A1, TF

Dr.sc. Mirsad Salkić, red.prof.

         
NEORGANSKA HEMIJA

3/1/2

 

10-12.15

A2 Kampus

Dr.sc.Aida Crnkić, red.prof.

         
Izborni predmet:

ĆELIJA KAO LIJEK

2/0/0

 

  16-17.30

Zavod za Histologiju , MF

Dr.sc. Suada Ramić, vanr.prof.

       
Izborni predmet:

socijalna farmacija

2/0/0

 

  16-17.30

A2 Kampus

Dr.sc.Munevera Bećarević, vanr.prof.

       


PRVA GODINA

 

RASPORED VJEŽBI ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKA 2019/2020

 

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

FIZIKA

(3 0 1)

Laboratorij za Fiziku, MF

L1, L2

Utorak 10-12

L3, L4

Utorak 12- 14

L5, L6

Srijeda 10 – 12

 

Ema Sinanović, ass.

 

(grupe se mjenjaju naizmjenično svake druge sedmice po jedna)

 

HISTOLOGIJA

(2 0 1)

Zavod za Histologiju, MF

 

Četvrtak

13-14  L1

14-15  L2

15-16  L3

16-17  L4

17-18  L5

18-19  L6

Azra Avdić, ass.

ANALITIČKA HEMIJA I

(4 2 3)

T1 Petak 14.13 – 16 A2 Kampus

T2 Petak 18. – 19.30 A2 Kampus

T3 Petak 16.30 – 18 A2 Kampus

 

 

 

 

 

Halid Junuzović, v.ass.

Selmina Hodžić, ass.

Laboratorij za nalitičku hemiju, TF

L1 Utorak 13-15.30

L2 Petak 10-12.30

L3 Utorak 8-10.30

L4 Petak 12.30 – 15

L5 Utorak 10.30 – 13

L6 Četvrtak 14- 16.30

 

Halid Junuzović, v.ass.

Selmina Hodžić, ass.

NEORGANSKA HEMIJA

(3 1 2)

T1 Petak 16-17 A3 Kampus

T2 Petak 17 – 18 A3 Kampus

T3 Petak 18- 19 A3 Kampus

 

 

 

 

 

 

Bjanka Smajlović, ass.

Mirzeta Saletović, v.ass.

Inela Zaimović, ass.

Laboratorij za neorgansku hemiju, TF

L1 Četvrtak 8 – 9.30

L2 Četvratak 9.30-11

L3 Srijeda 10-11.30

L4 Srijeda 13.30 – 13

L5 Utorak 8-9.30

L6 Utorak 9.30- 11

 

Bjanka Smajlović, ass.

Mirzeta Saletović, v.ass.

Inela Zaimović, ass.

 

 

Izborni predmet:

SOCIJALNA FARMACIJA

 

Izborni predmet:

Ćelija kao lijek