Konačna rang lista kandidata koji su ostvarili pravo na upis u prvu godinu studija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20.godini

Univerzitet u Tuzli Farmaceutski fakultet Broj: 02/13-3631-1/19 Tuzla, 05.07.2019.godine Na osnovu člana 122. Stav (1) tačka (x) Statuta JU Univerziteta u Tuzli i člana 12.  Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Detaljnije …