Odbrana projekta doktorske disertacije mr.ph. Selme Kovčić Hadžiabdić

UNIVERZITET U TUZLI

FARMACEUTSKI FAKULTET

Tuzla, 01.02.2019. godina

 

Na osnovu člana 26.  Pravilnika o trećem ciklusu-doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli

 

                                                                 O B J A V L J U J E

 

Mr.ph. Selma Kovčić Hadžiabdić, javno će braniti projekat doktorske disertacije, pod naslovom

 

„Primjena vaginaleta na bazi kantariona, australskog čajevca i rusomače u tretmanu upala rodnice

u subotu  09.02.2019. godine u Sali za sjednice Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli  sa početkom u 12 sati

pred Komisijom u sastavu:

 

  1. Dr sc. Lejla Begić, redovni profesor, predsjednik

Za užu naučnu oblast „Biohemija“

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli

  1. Dr.sc. Kemal Durić, vanredni profesor, član

Uža naučna oblast “Farmakognozija”

Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Sarajevu.

  1. Dr.sc. Haris Nikšić, docent, član

za nastavne predmeta  Farmakognozija i hemija droga I i Farmakognozija i hemija droga II

Farmaceutski fakultet  Univerziteta u Sarajevu.

 

Pristup javnosti je slobodan.