Treći ciklus studija – Raspored predavanja na predmetu “Metodologija znanstveno-istraživačkog rada”

Univerzitet u Tuzli Farmaceutski fakultet Treći ciklus studija Doktorski studij     RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „METODOLOGIJA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG RADA“ U AKADEMSKOJ 2018/19.   NAZIV PREDAVANJA NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME –       Zašto i kako istraživati u farmaciji –       Detaljnije …