Obavještenje za studente II godine doktorskog studija

Obavještavaju se studenti II godine studija, koji se sluša na studijskom programu doktorskog studija, da predavanja iz predmeta Biohemija u farmaciji zakazana za 09.12.2023. godine u 9 sati se neće održati, zbog odsustva nastavnika dr sci. Nafije Serdarević, red. prof. Termin nadoknade će biti u januaru 2024 godine, o čemu će studenti biti blagovremeno informisani.