V kongres magistara farmacije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

U Sarajevu je od 9. do 12.11.2023. godine, održan V Kongres magistara farmacije Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, ujedno i najveći kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini. Kongres broji blizu 1300 učesnika. Održano je pedeset predavanja i jedna radionica, na temu homeopatije.

Ispred Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u organizaciji navedenoga Kongresa su učestvovale prof.dr. Adaleta Softić, dekan fakulteta i doc.dr. Esmeralda Dautović. Kolege magistri farmacije Tamara Čonda, Monika Rustemović Čorbić i Alen Hatkić, asistent i su učestvovali u poster sesiji. Doktorantica našeg fakulteta mr.ph. Monika Rustemović Čorbić je dobitnica nagrade za najbolji poster.

Učesnici kongresa su imali priliku posjetiti i prvi Muzej Farmacije, na prostoru Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu.