OBAVJEŠTENJE

UPIS U I-vu (PRVU) STUDIJSKU GODINU AKADEMSKE 2023/24. GODINE 

UNIVERZITET U TUZLI

Farmaceutski fakultet u Tuzli

 

OBAVJEŠTENJE

UPIS U I-vu (PRVU) STUDIJSKU GODINU AKADEMSKE 2023/24. GODINE 

 

OD 14. DO 20. 07. 2023. GODINE           (od 9,00  do 13,30)

 

Za upis je potrebno donijeti:

  1. KOMPLET UPISNI MATERIJAL (Skriptarnice UNTZ)
  2. Ljekarsko uvjerenje
  3. 2 fotografija formata 4×6
  4. Uplaćenu školarinu:
  • redovan studij – 111,20 KM

(100,00 KM + 3,70 KM osiguranje + 7,50 KM elektronska prijava ispita)

  • samofinansirajući – 761,20 KM

(750,00 KM + 3,70 KM osiguranje + 7,50 KM elektronska prijava ispita)

 

NAPOMENA: Studenti koji imaju povlastice, plaćaju 50% od iznosa participacije ili školarine. Isti su obavezni donijeti potvrdu o pripadnosti kategoriji lica iz člana 19. Stav (1) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (drugi prečišćeni tekst) (“Službene novine TK” broj: 10/20 i 14/22) ili člana 100. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom – prečišćeni tekst (“Službene novine TK” broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16, 4/16, 4/18, 12/20 i 8/22).                                                          

STUDENTSKA SLUŽBA