Alumni Farmaceutskog fakulteta mr ph. Azra Suljić

Mr ph. Azra Suljić rođena je 07.06.1997. godine u Tuzli. Gimnaziju Ismet Mujezinović završila je 2015.godine, nakon čega upisuje integrisani (I + II) studij Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Zvanje magistra farmacije stiče u septembru 2020.godine, nakon čega upisuje doktorski studij na istom fakultetu. Trenutno je na trećoj godini doktorskog studija. U Gradskim apotekama Tuzla obavlja pripravnički staž, koji završava u maju 2021.godine, nakon čega polaže stručni ispit za magistra farmacije. 
Od jula 2021.godine, pa do danas, zaposlena je u kompaniji Boston Genetics, podružnica Tuzla (P3 Diagnostic doo Tuzla). Nakon zaposlenja u navedenoj firmi, prolazi obuku u trajanju od tri mjeseca, nakon čega započinje sa radom kao specijalista genetički kurator, odnosno specijalista analize genetskih mutacija. Boston Genetics je perspektivna kompanija koja se bavi analizom genetičkih varijanti više od 6 godina, u saradnji sa renomiranim biotehnološkim kompanijama iz USA. Kroz posao genetičkog kuratora svakodnevno doprinosti procesu usklađivanja i uspostavljanja adekvatne terapije pacijentima oboljelim od karcinoma, na osnovu odgovarajuće genetske analize. 
U februaru 2022.godine dobija i izbor u saradničko zvanje asistenta za užu naučnu oblast Farmaceutska analitika na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
U svojstvu autora ili koautora objavila je ukupno 4 naučna i stručna rada.
Dopisni je član Bosansko-hercegovačko američke akademije nauka i umjetnosti (BHAAAS).
Aktivno govori, čita i piše engleski jezik, služi se i njemačkim jezikom.