Raspored predavanja i vježbi I godina akademske 2022/23 godine

FARMACEUTSKI FAKULTET

PRVA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

PREDMET (Fond sati: P+AV+LV)PONEDELJAKUTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
FIZIKA 3/0/1    8.00 – 11.00 A1 Kampus   Dr.sci. Amira Kasumović, vanr.prof.   
HISTOLOGIJA 2/0/1   8.00 -10.00 A1 Kampus Dr.sci. Melisa Lelić, docemt Dr.sci. Suada Ramić, vanr.prof.    
ANATOMIJA 2/0/0   10.00 – 12.00 A1 Kampus Dr.sci. Jasmin Delić, red.prof. Dr.sci. Eldar Isaković, red.prof.    
ANALITIČKA HEMIJA I 4/2/314 – 18 Amfitetatr 1 Tehnološki fakultet Dr.sci. Mirsad Salkić, red.prof.     
NEORGANSKA HEMIJA 3/1/2    11.00 – 14.00 A1 Kampus Dr.sci. Aida Crnkić, red.prof.   
Izborni predmet: ĆELIJA KAO LIJEK 2/0/0   12.00 – 13.30 A1 Kampus Dr.sci. Suada Ramić, vanr.prof.    
Izborni predmet: TRADICIONALNA MEDICINA 2/0/012.30 – 14.00 sala 7 TF Ermina Cilović Kozarević, doc.     


PRVA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  II  SEMESTAR AKADEMSKA 2022/2023

PREDMET Fond sati (P+AV+LV)AUDITORNE VJEŽBE   (T)LABORATORIJSKE VJEŽBE    (L)
FIZIKA 3/0/1 Besima Kadrić Bajrić, stručnjak iz prakse.   Laboratorij za Fiziku, Medicinski fakultet  
L1 i L2 ponedeljak  8 – 9.30 (grupe se izmjenjuju svake druge sedmice)  
L3 četvrtak 8 -9.30 (svake druge sedmice)  
L4 i L5 četvrtak 9.30 – 11 (grupe se smjenjuju svake druge sedmice)
HISTOLOGIJA  2/0/1 Azra Avdić, str.pr.   Zavod za Histologiju, MF
L1 subota 8 -9
L2 subota9 – 10
L3 subota10 -11
L4 subota11 -12
L5 subota12 -13
ANALITIČKA HEMIJA I 4/2/3  Sala 3, TF  
T1 srijeda 16 – 17.30 Junuzović Halid, v.ass.
T2 srijeda 17.30 – 19 Junuzović Halid, v.ass.
T3 srijeda 14.30 -16 Hodžić Selmina, v.ass.    
  Laboratorij za Analitičku hemiju TF
L1 četvrtak 8 – 11 Bijelić Edita, v.ass.
L2 četvrtak 11 – 14 Bijelić Edita, v.ass.
L3 petak 11 -14 Hodžić Selmina, v.ass.
L4 petak 14 -17 Junuzović Halid, v.ass.
L5 petak 8 – 11 Hodžić Selmina, v.ass.
NEORGANSKA HEMIJA 3/1/2    Siočić Jasmina, ass.  
T1 srijeda 14.30 -16 Učionica 204, PMF (svake druge sedmice)
T2 ponedeljak 11.15 – 12 Biblioteka PMF T3 petak 12 -13 Biblioteka PMF    
  Laboratorij za Neorgansku hemiju, TF
L1 ponedeljak 10 – 11.30 Saletović Mirzeta, v.ass.
L2 četvrtak 8 – 10 Saletović Mirzeta, v.ass.
L3 četvrtak 9.30 – 11 Saletović Mirzeta, v.ass. L4 petak 10 -12 Siočić Jasmina, ass
L5 ponedeljak 8.30 -10 Saletović Mirzeta, v.ass.