Obavještenje za studente IV, V godine i apsolvente

Obavještavaju se studenti da se mijenja lokacija održavanja ispita iz predmeta Toksikologija sa analitkom II. Ispit će se održati 10.04.2023. od 18:00-20:00 sati u sali 4 Tehnološkog fakulteta.

Obavještavaju se studenti da se mijenja termin održavanja ispita za predmete Toksikologija sa analitkom (prenos, obnova, apsolventi), Toksikologija sa analitikom I i Farmaceutska etika i zakonodavstvo. Ispiti će se održati 11.04.2023. u terminu od 16:00-18:00 sati u amfiteatru A1 (Kampus Univerziteta u Tuzli).

dr sci. Maida Šljivić Husejnović, docent