Obavještenje za studente V godine

 

             

Obavještenje za studente V godine Farmaceutskog fakulteta

 

Obavještavaju se studenti V godine Farmaceutskog fakulteta da će se ispit iz nastavnog predmeta Imunohemija sa osnovama imunologije održati u četvrtak, 06.04.2023. godine u 14 sati u Laboratoriji za biohemiju na Medicinskom fakultetu umjesto u 18 sati u A1 Kampus. Razlog pomjeranja je odlazak na službeni put odgovornog nastavnika u popodnevnim satima 05.04.2023., a ispit će održati docent dr.sci. Damir Sabitović, nastavnik na predmetu.

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Dr.sci. Nahida Srabović, vanr.prof.