KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA X SEMESTAR – V GODINA AKADEMSKA 2022/2023

PETA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  X  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA  
FARMACEUTSKA NJEGA

1/1/0

        15 – 16

A1 Kampus

 

Dr.sci. Edisa Trumić, vanr.prof.

   

PETA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  X  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/2023

PREDMET AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
FARMACEUTSKA NJEGA

1/1/0

Dr,sci. Una Suljić, v.ass

 

T1 petak 16 – 17 A1 Kampus

T2 petak 17 -18 A1 Kampus