Raspored predavanja i vježbi III godina – VI semestar akademske 2022/23

FARMACEUTSKI FAKULTET

TREĆA GODINA

 

RASPORED PREDAVANJA ZA  VI  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
Proteomika

(2/0/2)

      8.00 – 10.00

A1 Kampus

Dr.sci. Aida Smajlović, red.prof.

   
Farmaceutska hemija II

(4/0/4)

      13.00 -17.00

A1 Kampus

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

   
Analiza i kontrola lijekova II

(2/0/2)

        14.00 – 16.00

Afitetatar 1, TF

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, docent

Dr.sci. Amra Džambić, doc.

 
Bromatologija

(3/0/2)

    16.00 – 19.00

A1 Kampus

Dr.sci. Esmeralda Dautović, doc.

Dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, doc.

Dr.sci. Merima Ibišević, doc.

Dr.sci. Amra Džambić, docent.

     


TREĆA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  VI  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

Auditorne vježne Laboratorijske vježbe
Proteomika (2/0/2)   Aladin Halilović, ass.

Nadina Gazibegović, str.pr.

 

Laboratorij za Biohemiju, MF

 

L1 i L2 petak 16 -18

L3 petak 18 -20

L4 i L5 ponedeljak 16 -18

 

 

 

 

Farmaceutska hemija II

(4/0/4)

  Demir Bjelošević, ass.

Semir Mujezinović, str.pr.

Alma Salkić, str.pr.

 

Laboratorij 8, FRMF

L1 ponedeljak 8 -11

L2 ponedeljka 16 -19

L3 četvrtak 17 -20

L4 petak 16 – 19

L5 utorak 16 -19

Analiza i kontrola lijekova II

(2/0/2)

  Azra Suljić,ass.

Arnela Haličević, ass.

Alma Salkić, str.pr.

 

Laboratorij 6, FRMF

 

L1 utorak 8-10 i 16 – 18 (svake druge sedmice se izmjenjuju popodnevni i jutarnji termini)

L2 utorak 10 -12 i 18 -20 (svake druge sedmice se izmjenjuju popodnevni i jutarnji termini)

L3 ponedeljak 17 -19

L4 četvrtak 17 -19

L5 petak 17 -19

Bromatologija

(3/0/2)

 

Aladin Halilović, ass.

Nejra Hodžić, str.pr.

Laboratorij za Biohemiju, MF

L3 i L4 utorak 16 -18

L1 ponedeljak 18 – 20

L2 i L5 četvrtak 17 -19