Promocija diplomanata i magistranata

Obavještavamo vas da će se promocija diplomanta i magistranata održati dana 22.12.2022. godine u Univerzitetskoj sportskoj dvorani  i to u terminima kako slijedi:

 

I TERMIN

VRIJEME POČETKA:10,00 SATI

 1. Medicinski fakultet
 2. Pravni fakultet

II TERMIN

VRIJEME POČETKA: 12,00 SATI

 1. Fakultet za tjelesni odgoj i sport
 2. Tehnološki fakultet
 3. Mašinski fakultet
 4. Rudarsko- geološko- građevinski fakultet
 5. Ekonomski fakultet
 6. Edukaciujsko rehabilitacijski fakultet

III TERMIN

VRIJEME POČETKA: 14,00 SATI

 1. Farmaceutski fakultet
 2. Filozofski fakultet
 3. Akademija dramskih umjetnosti
 4. Fakultet elektrotehnike
 5. Prirodno – matematički fakultet