KORIGOVANI RASPORED PREDAVANJA ZA I GODINU – I SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

FARMACEUTSKI FAKULTET

(Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus)

I GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKE 2022/2023

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
MATEMATIKA

Dr.sci. Zehra Nurkanović, red.prof.

3/2/0

  8 – 10.30

A1 Kampus

       
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

Dr.sci. Aida Crnkić, red.prof.

3/2/2

    8 – 10.30

A1 Kampus

     
BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

Dr.sci.Vesna Hadžiavdić, vanr.prof.

3/1/2

      8 – 10.30

A1 Kampus

   
INFORMATIKA

Dr.sci. Zekerijah Šabanović, vanr.prof.

2/0/1

      17.30 – 19

A1 Kampus

   
UVOD U FARMACIJU

Dr.sci.Amra Džambić, doc.

1/0/0

      15 -16

A1 Kampus

   
MOLEKULARNO BIOHEMIJSKE METODE U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci.Adaleta Softić, vanr.prof.

2/0/0

    10.30 – 12

A1 Kampus

     
OKOLIŠNA TOKSIKOLOGIJA (izborni)

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, doc.

2/0/0

     

 

  18.30 -20

Amfiteatar TF

 


 PRVA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  I  SEMESTAR AKADEMSKA 2022/2023

PREDMET

Fond sati (P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE

   (L)

MATEMATIKA

3/2/0

Ajša Hrustić, ass.

Edina Atiković, str.pr.

 

T1 Subota 14 – 15.30 sala 3, TF

T2 Subota 12.30 -14 sala 3, TF

T3 Subota 11-12.30 sala 3, TF

 

 
OPĆA HEMIJA SA STEHIOMETRIJOM

3/2/2

Mirzeta Saletović, v.ass.

Edina Husejnović, v.ass.

Azra Musić, v.ass.

 

T1 Ponedeljak 17.30 – 19 Sala 4 TF

T2 Ponedeljak 16 – 17.30 Sala 4 TF

T3 Četvrtak 12 – 13.30 sala 4 TF

Laboratorij za opću hemiju, TF

 

Mirzeta Saletović, v.ass.

Edina Husejnović, v.ass.

Azra Musić, v.ass.

L1 Ponedeljak 12 -14

L2 Ponedeljka 10 -12

L3 Utorak 12 – 13.30

L4 Utorak 13.30 – 15

L5 Srijeda 12.30-14

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

3/1/2

Suada Cipurković, ass.

Selma Baćinović, v.ass.

 

T1 Subota 8 – 9  sala 3, TF

T2 Subota 9-10 sala 3, TF

T3 Subota 10 – 11 sala 3, TF

Laboratorij 49, TF

 

Suada Cipurković, ass.

Selma Baćinović, v.ass.

 

L1 Ponedeljak 10-12

L2 Ponedeljak 12- 14

L3 Petak 10.30 – 12

L4 Petak 12-13.30

L5 Petak 13.30 – 15

INFORMATIKA

2/0/1

  Računarska sala 79, RGGF

Amir Mahmutović

Ahmed Begić

 

 

L1 četvrtak 11.30 – 12.15

L2 četvratk 12.15- 13

L3 četvrtak 13 – 13.45

L4 ponedeljak 8 – 8.45

L5 ponedeljak 9 – 9.45