RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „FARMACEUTSKA HEMIJA I FARMAKOGNOZIJA“ U AKADEMSKOJ 2022/23. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „FARMACEUTSKA HEMIJA I FARMAKOGNOZIJA“ U AKADEMSKOJ 2022/23. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA (2/0/0)   NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME MJESTO Dr.sc. Ermina Cilović Kozarević, doc. 3 05.11.2022. 11:00-13:30 Amfiteatar 1 Tehnološki fakultet Dr.sc. Ermina Detaljnije

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA“ U AKADEMSKOJ 2022/23. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA

RASPORED PREDAVANJA NA KOLEGIJU „METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA“ U AKADEMSKOJ 2022/23. ZA STUDENTE III CIKLUSA STUDIJA (2/0/0)   NASTAVNIK BROJ KONTAKT SATI DATUM I VRIJEME MJESTO Dr.sc. Adaleta Softić, vanr.prof. 3 18.11.2022. 09:00-11:30 Dekanat Farmaceutski fakultet Dr.sc. Aida Smajlović, red.prof. Detaljnije