RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI ZA III SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23 – II GODINA

FARMACEUTSKI FAKULTET

Studijski program: Farmacija integrisani I i II ciklus

DRUGA GODINA

RASPORED PREDAVANJA ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

Nastavnik

(Fond sati: P+AV+LV)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
ANALITIČKA HEMIJA II

Dr.sci.Mersiha Suljkanović, vanr.prof.

2/0/2

     

 

  12.45 – 14.15

A1 Kampus

 
FIZIOLOGIJA

Dr.sci. Farid Ljuca, red.prof.

4/0/2

16 -19

A1 Kampus

         
ORGANSKA HEMIJA I

Dr.sci. Snježana Marić, red.prof.

3/0/2

8 – 11

A1 Tehnološki fakultet

         
FIZIKALNA HEMIJA

Dr.sci. Husejin Keran, red..prof.

3/0/1

    15-17.30

Sala 4 TF

     
INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

Dr.sci. Maida Šljivić Husejnović, doc.

Dr.sci. Amra Selimović, doc.

3/0/2

    8.30-11

Sala 4, TF

     
NOMENKLATURA ORGANSKIH FARMACEUTIKA (izborni)

Dr.sci. Snježana Marić, red.prof.

2/0/0

  17.30 – 19

A1 Kampus

 

       
PRIMJENA TERMIČKE ANALIZE U FARMACIJI (izborni)

Dr.sci.Maida Šljivić Husejnović, vanr.prof.

Dr.sci. Indira Šestan, vanr.prof.

    13 – 15

Sala 8 TF

     

 

 

 

 

DRUGA GODINA

RASPORED VJEŽBI ZA  III  SEMESTAR ZA AKADEMSKU 2022/23

PREDMET

(Fond sati: P+AV+LV)

AUDITORNE VJEŽBE   (T) LABORATORIJSKE VJEŽBE   (L)
ORGANSKA HEMIJA I

3/0/2

  Laboratorij za organsku hemiju, TF

 

Aida Smajlagić, v.ass.

Edina Husejnović, v.ass.

 

L1 Ponedeljak 11 – 13

L2 Utorak 8 – 10

L3 Ponedeljak 13 – 15

L4 Četvratk 11- 13.30

L5 Četvrtak 9 – 11

L6 Četvratk 13.30 – 15

FIZIOLOGIJA

4/0/2

  Laboratorij za Fiziologiju, MF

 

Sami Jusupović, str.pr.

 

L1 i L3 Petak 8 – 10

L2 i L4 Srijeda 11 – 13

L5 i L6 Ponedeljak 11 -13

 

ANALITIČKA HEMIJA II

3/0/2

  Laboratorij za analitičku hemiju, TF

 

Edita Bjelić, v.ass.

Selmina Hodžić, str.pr.

 

L1 Utorak 8 – 10

L2 Utorak 10 – 12

L3 Utorak 12 – 14

L4 Četvrtak 9 – 11

L5 Četvrtak 11- 13

L6 Petak 11- 12.30

FIZIKALNA HEMIJA

3/0/1

  Laboratorij za Fizikalnu hemiju, TF

Almedin Mujanović, ass.

 

L1 Srijeda 17.30 -18.30

L2 Srijeda 18.30 – 19.30

L3 Utorak 16.30 – 17.30

L4 Četvrtak 16 -17

L5 Četvrtak 17 -18

L6 Četvrtak 17 – 19

INSTRUMENTALNA FARMACEUTSKA ANALIZA

3/0/2

  Laboratorij za Analitičku hemiju, TF

Halid Junuzović, v.ass.

 

L1 Ponedeljak 13 – 15

L2 Utorak 14 – 16

L3 Ponedeljak 11-13

L4 Utorak 8 – 10

L5 Utorak 10 – 12

L6 Utorak 12 – 14